Tinglysning

Al tinglysning underskrives digitalt af Hjørring Kommune via underskriftsmappen på tinglysning.dk.

Roller og underskrifter

  • Myndighed - 1 underskrift
  • Påtaleberettigede - 1 underskrift
  • ejer - 1 underskrift
  • ejer – 2 underskrifter ved salg af Kommunal jord 

Kommunen har 2 tegningsberettigede (underskriftsbemyndigede), når vi underskriver som ejer i forbindelse med salg af kommunalt ejet jord og én tegningsberettiget, når vi underskriver i andre roller.

Hjørring Kommunes CVR.nr. er 29189382

Servitut

Har du en servitut, der skal underskrives som myndighed eller påtaleberettiget, skal du:

  • sende en mail til Team Plan og oplyse servituttens titel i tinglysningssystemet
  • oplyse om årsagen til, at Hjørring Kommune skal underskrive

Servitutter underskrives ikke, før vi har modtaget en mail fra dig.

Skriv til Team Plan på mail til plan@hjoerring.dk evt. direkte via tinglysningssystemet.

Har du en servitut, der udover en underskrift som myndighed eller påtaleberettiget også skal underskrives som ejer, sendes den ligeledes til Team Plan.

Skøde

Skal Hjørring Kommune underskrive et skøde, skal du:

  • sende en mail til Team Grundsalg
  • oplyse om årsagen til, at Hjørring Kommune skal underskrive

Skriv til Team Grundsalg på mail til grundsalg@hjoerring.dk evt. direkte via tinglysningssystemet.

Når skødet er lyst, vil vi gerne modtage en orientering - gerne direkte via tinglysningssystemet.

Afvisning af servitut/skøde

Hvis din fremsendte servitut eller skøde afvises, beder vi dig sende en ny mail til det respektive team med oplysning om, at det er en genfremsendelse og begrundelsen for genfremsendelsen.