Ungegarantien

Alle unge i Hjørring Kommune skal have de bedste forudsætninger for at få en uddannelse og komme i job. Det er hovedmålet med Ungegarantien, der er båret af et storstilet samarbejde mellem lokale virksomheder, skoler, uddannelsesinstitutioner og kommunale forvaltninger i Hjørring Kommune.


Hjørring Kommune har - lige som resten af Danmark - oplevet en udfordring med høj ungdomsarbejdsløshed og voksende psykisk mistrivsel blandt unge. Løsningen på denne kedelige tendens er Ungegarantien - et netværk bestående af virksomheder, uddannelsesinstitutioner og skoler i Hjørring Kommune, der arbejder sammen omkring at skabe de bedste vilkår for unge mennesker i kommunen.

Alle kommunens unge skal have de bedste muligheder og forudsætninger for at følge deres egen individuelle drøm om et godt liv. Alle samarbejdsparterne i Ungegarantien arbejder mod ét overordnet mål - at støtte de unge i at opnå de relevante kompetencer for at kunne realisere den del af drømmen, der handler om job og uddannelse.
Ungestrategien omfatter alle børn og unge i Hjørring Kommune fra børnehaveklasse til de fylder 30 år.


Indsatser


Ungegarantien omfatter blandt andet følgende indsatser:

  • Obligatorisk erhvervspraktik for 9. klasse.
  • 25 timers obligatorisk undervisning om året i emnet ”Uddannelse og Job” – i konkret samspil med virksomhederne til alle fra børnehaveklasse til 9. klasse.
  • Individuel uddannelsesvejledning til alle – også uddannelsesparate unge - som vil blive udfordret på deres uddannelsesvalg.
  • Praktikkoordinatorer hjælper med etablering af relevante erhvervspraktikker.
  • Virksomhederne indgår i individuelt aftalte samarbejder om virksomhedsnær undervisning, erhvervspraktik og lærepladser samt introjobs og særlige praktikforløb.
  • Den digitale markedsplads forbinder virksomheder med undervisere og elever i grundskolen og ungdoms- og erhvervsuddannelser.


Læs mere om Ungegarantien på www.ungegarantien.dk