Gåtur ved fisketrappen 9. juni

 200 deltog på den offentlige tur, hvor projektleder Poul Træholt gav en foreløbig status på projektet.

 

Her kan du læse en kort opsamling af det, der blev fortalt undervejs på gåturen:

Det er vigtigt at understrege, at projektet, som det ser ud nu, kun er fundamentet til, hvordan det fremtidige forløb kommer til at se ud.

Der kommer en masse finpudsning af vandløbsprofilet.

Undervejs i projektet vil Uggerby Å blive afsnøret forskellige steder, så det er muligt at arbejde tørt på de forskellige etaper.

Når kanalen er færdig, vil alt vandet ledes igennem denne og elværket, så det nye forløb i Uggerby Å kan laves tørt.

Der skal udgraves omkring 60.000 m3 jord og udlægges ca 6.300 m3 sten og grus.

Der etableres to gydebanker hhv. lige opstrøms og nedstrøms Sdr. Bindslevvej.

I sådan et stort projekt vil der komme ændringer og tilretninger i forhold til det oprindelige projekt.

Vandstanden igennem byen vil ikke blive sænket på grund af fare for sætningsskader.

Projektet har en meget stram ramme - både økonomisk og tidsmæssigt.

Det betyder at anlægsarbejdet skal være færdig den 1. oktober 2023, fordi den pengekasse i EU, som betaler for projektet, lukker med udgangen af 2023.

Billedet viser folk på gåtur ved fisketrappen

Billedet viser folk på gåtur ved fisketrappen

  Billedet viser folk på gåtur ved fisketrappen

Kontakt

Jens Pedersen
Teamleder
Poul Træholt
Projektleder