Handlevejledning ved overgreb mod børn og unge - for fagpersoner

Det er altid vigtigt at være opmærksom på børn og unges trivsel og udvikling, herunder om børn og unge kan være udsat for fysiske, psykiske eller seksuelle overgreb. Alle ansatte i Børne-, Fritids- og Undervisningsområdet skal reagere og handle, hvis de har en bekymring, mistanke eller konkret viden om overgreb mod et barn eller en ung, således at barnet/den unge og familien får relevant støtte og behandling.

Hjørring Kommunes "Handlevejledning ved overgreb mod børn og unge" er henvendt til medarbejdere i kommunen. Dokumentet indeholder blandt andet andet retningslinjer for, hvad man skal gøre ved mistanke eller viden om overgreb. Handlevejledningen giver også konkret viden om forskellige typer af overgreb og hvilke tegn og reaktioner, der kan indikerer, at et barn/ung er udsat for overgreb.

 

Handlevejledning ved overgreb mod børn og unge