Sensorble

En intelligent ble, der kan måle vandladningsmønstre (mængde og tidspunkt) hos borgere med kontinensproblemer.

Formålet er at give en præcis udredning af borgers vandladningsmønster, som kan bruges til at tilrettelægge kontinensindsatsen ud fra.

Sensoren i bleen registrerer brugerens vandladningsrytme. Borgeren bruger sensorbleerne i ca. tre døgn med de bleskifte der ville være normalt. Den viden der kommer frem, supplerer beslutningsgrundlaget for de videre f.eks. hvilken blestørrelse der passer til borgeren.

Medarbejderne kan planlægge plejen bedre, når man undgår mange lækager og forstyrrelse af folks nattesøvn. Det er et redskab til at støtte de tiltag indenfor kontinensområdet der allerede foregår i Hjørring Kommune.

Sensorbleen har været testet i tæt samarbejde med kontinenssygeplejerskerne Hjørring Kommune og er nu fuldt implementeret. Rapport kan rekvireres ved at kontakte en af projektlederne.

Se indslaget om

Velfærdspris

Folder med kommunens

Teknologier og projekter