Videomøder

Videomøder er muligheden for at modtage sin bostøtte via videomøder.

Videomøderne afholdes primært via Microsoft Teams som er installeret på alle medarbejders computere og tablets i Hjørring Kommune. Medarbejderne indkalder via deres mailsystem, til et videomøde hvorefter borger modtager en mail med et link.

Når mødet skal finde sted, klikker begge parter på deres links som derved giver adgang til et lukket virtuelt ”rum”, hvor borger og medarbejder har mulighed for at snakke sammen, mens de kan se hinanden.

Formålet med videomøderne er, at borger kan opleve en mere fleksibel kontakt med kommune ved f.eks. bostøtte gennem videomøder.

Med video kommunikation giver det mulighed for at kunne ”mødes”, selv hvis borger har det rigtig svært i perioder, og ellers måske ville have aflyst et fysisk besøg. Det betyder også, at det for nogle borgere bliver nemmere at opstarte eller afslutte et forløb f.eks. den socialpsykiatriske bostøtte.

Videomøderne har tidligere været afprøvet som en del af tværkommunalt projekt mellem 8 nordjyske kommuner.

For yderligere information om afslutningsrapporten, klik her

Hvor?

Videomøder kan benyttes i hele Hjørring Kommune efter aftale med de forskellige områder. Der laves individuelle aftaler mellem borger og de relevante medarbejdere

Velfærdsteknologi

Kontakt

Projektleder
Heidi Lynge Løvschall

Tlf.: 72 33 50 94
Send en mail

Projektleder
Stine Bro Børglum
Tlf.: 72 33 50 05
Send en mail

Projektleder
Katrine Guldager
Tlf.: 72 33 50 14
Send en mail

Projektleder
Michael Skovgaard Nielsen
Tlf.: 72 33 50 48
Send en mail

Folder med kommunens

Teknologier og projekter