For udbydere

- læringstilbud på Voresåbneskole.dk

Er du ekstern aktør og har et læringstilbud til Hjørring Kommunes skoler, så kan du få tilbuddet beskrevet på hjemmesiden voresåbneskole.dk.

Voresåbneskole.dk samler alle de eksterne læringstilbud, som skoler i Hjørring kan gøre brug af.

For at få et nyt tilbud på siden skal du udfylde nedenstående

Skabelon til nyt læringstilbud på voresåbneskole.dk

 

Du skal sende den udfyldte skabelon til christine.lund.jakobsen@hjoerring.dk.

Faste tilbud bliver som udgangspunkt lagt ind for et år ad gangen og udløber uden varsel ved skoleårets afslutning. Der kan naturligvis også lægges tilbud ind, der løber i kortere perioder. Hvis du ønsker at forny eller justere et eksisterende tilbud, skal du sende en mail, hvor du beskriver ændringerne til christine.lund.jakobsen@hjoerring.dk.

Er du i tvivl om noget, er du velkommen til at kontakte konsulent Christine Lund Jakobsen (christine.lund.jakobsen@hjoerring.dk eller tlf. 4122 3552). Christine tager sig overordnet af hjemmesiden og af alle kulturelle tilbud til skolerne.
Du kan også kontakte erhvervsplaymaker John Windbirk (john.windbirk@hjoerring.dk eller tlf. 2295 1818), som står for skoletilbud fra virksomheder.
Eller du kan kontakte Mads Søndergaard Thomsen (mst@hjoerring.dk eller tlf. 4122 3235), som står for skoletilbud fra foreninger.