Sådan behandler Hjørring Kommune dine oplysninger

Hjørring Kommune har modtaget oplysninger om, at dit barn skal starte i skole. Oplysningerne stammer fra CPR-registeret. Når vi modtager personoplysninger, er vi forpligtet til at give dig en række oplysninger, som du kan læse om i dette brev. Det fremgår af databeskyttelsesforordningens artikel 14.

Når dit barn starter i folkeskolen, vil vi behandle en række oplysninger om dig og dit barn. Vi vil behandle de oplysninger, som er nødvendige i forbindelse med opfyldelsen af undervisningspligten og andre forhold naturligt tilknyttet dit barns skolegang, herunder for at sikre dit barns trivsel i skolen, evt. samarbejde med SFO og for at sikre et velfungerende skole-hjemsamarbejde.

Vi vil primært behandle almindelige oplysninger om dig og dit barn (det er f.eks. oplysninger om navn, adresse, standpunktskarakter og trivsel mv.), men det kan også være, at vi kommer til at behandle følsomme oplysninger (som f.eks. helbredsoplysninger, hvis dit barn bliver syg).

Vi vil også behandle både dit og dit barns CPR-nummer med henblik på at sikre en entydig identifikation. 

Vi behandler jeres oplysninger efter reglerne i folkeskoleloven og de dertilhørende bekendtgørelser samt:

  • Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra e (almindelige personoplysninger)
  • Databeskyttelsesforordningens artikel 9, stk. 2, litra f og g (følsomme personoplysninger)
  • Databeskyttelsesloven § 11, idet vi behandler dit personnummer med henblik på at sikre en entydig identifikation.

Andre modtagere af dine oplysninger

I Hjørring Kommune overlader vi dine oplysninger til databehandlere. Det kan eksempelvis være IT-leverandører. Databehandleren må alene behandle oplysninger for Hjørring Kommune efter vores instruks. Det er stadig os, der er ansvarlig for dine oplysninger. Derfor fører vi bl.a. tilsyn med, at databehandleren beskytter dine oplysninger tilstrækkeligt.

I forbindelse med dit barns skolegang, vil det endvidere være nødvendigt at videregive oplysninger til relevante samarbejdspartnere, som eksempelvis sundhedsplejen og skoletandlægen. Hvis dit barn har behov for befordring til og fra skole, vil vi endvidere videregive oplysninger til Hjørring Kommunes kørselskontor.

Herudover er det kun ansatte på dit barns skole, der har adgang til oplysningerne. Alle ansatte i kommunen har tavshedspligt.

Læs mere om vores behandling og dine rettigheder

Du kan finde vores kontaktoplysninger samt flere oplysninger om dine rettigheder og vores behandling af dine personoplysninger her: www.hjoerring.dk/oplysningspligt