Rådgivning og hjælp til unge med et problematisk forbrug af alkohol eller stoffer

Du kan som barn/ung under 18 år eller som forældre til et barn/ung under 18 år få hjælp, hvis du har et problematisk forbrug af alkohol eller stoffer.

SSP Ungdomskonsulentteamet i Hjørring Kommune 

SSP Ungekonsulentteamet tilbyder gratis rådgivning og vejledning til børn og unge, samt forældre i forhold til et problematisk forbrug af alkohol og/eller stoffer.

SSP Ungdomskonsulenterne kan, hvis du er under 18 år, tage en enkelt anonym afklaringssamtale med dig. Ønsker du at få et forløb hos os aftaler vi at dine forældre kan kontaktes og hvordan vi gør det.

Vi aftaler et antal samtaler, hvor vi løbende vurderer om problemet kan afhjælpes ved samtaler hos os eller der er behov for et ambulant tilbud hos Det Mobile Unge Team og/eller kontakt til en sagsbehandler, der kan hjælpe med eventuel opstart af relevant behandlingsforløb.

Kontakt SSP Ungdomskonsulentteamet

Det Mobile Unge Team

Det Mobile Unge Team tilbyder gratis ambulant behandling for alkohol- og eller stofmisbrug til unge mellem 13 - 26 år. Når man er i behandling, tilbydes der også rådgivning til de pårørende.

Er du under 26 år og har problemer med begyndende rusmiddelbrug tilbyder Det Mobile Unge Team rådgivning og et afklarende, motiverende samtaleforløb. Samtalerne foregår så vidt muligt i Rusmiddelcenter Hjørring.

Et samtaleforløb med Rusmiddelbehandler kan, efter aftale med din sagsbehandler fra Familie- og Handicapafdelingen, følges op af et ambulant behandlingsforløb.

Rusmiddelbehandler kan have op til fem anonyme rådgivningssamtaler med den unge uden forældrene eller sagsbehandleren informeres. Er der behov for mere end det, kontaktes en sagsbehandler i Familie- og Handicapafdelingen med henblik på visitering til et individuel ambulant behandlingsforløb.

Målsætningen er, at du, som ung med begyndende misbrug, stopper dit brug af rusmidler.

Det Mobile Unge Team er en del af Rusmiddelcenter Hjørring.

Kontakt: Maria Gramkow
Tlf. 41937623
Mail: maria.gramkow@hjoerring.dk
Arbejder i følgende lokalområder: i Misbrugscenter Hjørring som misbrugsbehandler

Rusmiddelkoordinator, Børne- og Familieområdet, Hjørring Kommune

Rusmiddelkoordinatoren har en koordinerende funktion og tilbyder sparring til fagpersoner i arbejdet med unge med rusmiddelproblematikker i alderen 13-23 år.

Rusmiddelkoordinatoren er med til at vurdere kompleksiteten i den unges situation og kan ved henvisning fra rådgiver tilbyde råd og vejledning til unge med uhensigtsmæssig brug af rusmidler samt til deres forældre.

Der er et tæt samarbejde med Rusmiddelcenter Hjørrings ungekonsulent/Det Mobile Ungeteam og SSP-ungdomskonsulenterne.

Rusmiddelkoordinatoren er en del af Center for Børn, Unge og Familier.